Knihovní služby informačního systému Univerzity Karlovy  
O systému Aleph
Hlavní rysy
Standardy
Architektura s.
Moduly
Pro nové zájemce
Kontakty
Uživatelé
Školení
Přidané služby
Podpora
Odkazy
 
 

Centrum datových sestav Aleph

ARC (Aleph Reporting Center) představuje webové rozhraní pro definování dotazů, tvorbu sestav a statistik nad daty uloženými v systému Aleph.


ARC zpracovává aktuální pracovní údaje z různých datových zdrojů systémů ALEPH 500 a uživatelům je zpřístupňuje v jednoduché logické struktuře, která umožňuje vytvářet vazby mezi různými oblastmi uvnitř systému. Poskytuje tak všem částem organizace jednotní pohled na systémová data. Jednoduchá správa operačních dat umožňuje systémovým knihovníkům a administrátorům vytvářet konkrétní sestavy a statistiky, které jim mohou pomoci zlepšit běžné pracovní postupy a procesy v knihovně.


Proces ETL (extrakce, transformace a načtení dat) získává a integruje data z jednotlivých modulů systému ALEPH 500, transformuje je do datové struktury definované knihovnou a nahraje je do úložiště Centra sestav. Zaměstnanci tak velice snadno a rychle generují potřebné sestavy.


ARC se dodává kompletně s vybranými standardními, předem definovanými statistikami a sestavami, které získávají data z modulů systému ALEPH – Web OPAC, Katalogizace, Výpůjčky, Akvizice/Seriály a MVS. Intuitivní nástroje umožňují zaměstnancům tyto předem definované sestavy snadno upravit podle vlastních potřeb.


S použitím běžného pracovního klienta dokážou zaměstnanci knihovny připravit a vygenerovat specifické sestavy a statistiky, které je možné uložit a později opět použít. Také je možné je zpřístupňovat v rámci konsorcia anebo jiných institucí používajících systém ALEPH 500. Pro tvorbu sestav v reálném čase nejsou potřebné znalosti struktury databázových tabulek systému ALEPH 500 ani jazyka SQL. Získané sestavy a prezentace pomohou vedoucím pracovníkům knihoven a administrátorům v rozhodovacích procesech a při tvorbě dlouhodobých strategií organizace.


Základní rysy ARC:

Dynamické, víceobjektové sestavy – generování sestav obsahujících různý počet objektů – grafy, křížové tabulky, seznamy, obrázky, loga anebo dynamické aplikace, které můžou být spojeny s daty.


Vícejazyčná podpora – uživatelské rozhraní může být v jazyce anglickém, francouzském, německém, japonském, zjednodušené čínštině, holandském, španělském, finském, švédském a italském. Obsah sestav může být dodáván ve více než 25 jazycích.


Jednoduchá prezentace sestav – jednotlivé objekty jsou do připravovaných sestav vkládány jednoduchým přetahováním myší. Dynamické prostředí pro vytváření sestav automaticky průběžně aktualizuje uspořádání objektů při přidávání nebo odstraňování. Všechny sestavy je možné vyexportovat jako HTML nebo textový soubor.


Tento dokument..   

Kontaktní osoba
pro tento dokument:


 Iva Příbramská

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.06 2014 12:34

 

Komentáře a dotazy zasílejte z kontaktního formuláře, Poslední aktualizace: 25.05 2016 12:06, © ÚVT