Knihovní služby informačního systému Univerzity Karlovy  
Aleph » O systému Aleph » Moduly » ADAM
O systému Aleph
Hlavní rysy
Standardy
Architektura s.
Moduly
Pro nové zájemce
Kontakty
Uživatelé
Školení
Přidané služby
Podpora
Odkazy
 
 

ADAM – Aleph Digital Asset Module

Aleph Digital Asset Modul (ADAM) je speciální modul, který umožňuje knihovnám pracovat s digitálními objekty a metadaty (popisnými záznamy) v prostředí knihovního systému ALEPH 500. Tato nová rozšířená a zdokonalená funkcionalita knihovnického systému ALEPH 500 posouvá knihovny do nové oblasti úplné integrace knihovního fondu, ve které jsou knihy a seriály umístěny společně s obrazovými, zvukovými a audio-vizuálními záznamy. Díky modulu ADAM mohou knihovníci využívat bohaté funkce aplikace Katalogizace systému ALEPH 500 pro import digitálních objektů, vytváření popisných záznamů v libovolném bibliografickém formátu, např. MARC21, UNIMARC apod., definování příslušných technických a administrativních metadat.


Používáním modulu ADAM budou moci knihovny plně integrovat digitální obsah s vlastními bibliografickými záznamy, např. k bibliografickým záznamům připojit naskenované obsahy knih, seriálů apod. Rozšířené možnosti Web OPAC systému ALEPH 500 umožňují čtenářům vyhledávat nejen bibliografické záznamy fyzických jednotek, ale i digitální objekty a jejich metadata. Digitální objekty je možné zobrazovat a textové objekty také plnotextově prohledávat.

Správa digitálních objektů

 • Digitální objekty mohou být importované jednotlivě nebo dávkově

 • Digitální objekty mohou být zpracované přímo ze skenerů připojených do GUI klienta

 • Digitální objekty mohou být uložené v databázi Oracle, souborovém systému nebo na vzdáleném serveru a dostupné prostřednictvím adresy URL

 • Náhledy digitálních objektů jsou generovány automaticky

 • Plnotextové dokumenty jsou indexované automaticky

Tvorba a správa metadat

 • Existující digitální sbírky mohou být naimportované do modulu ADAM v systému ALEPH 500

 • ADAM obsahuje moderní nástroje na tvorbu technických a administrativních metadat

 • Některá technická metadata mohou být tvořena automaticky

 • Při procesu zpracování je možné digitální objekty zobrazit

Kontrola přístupu k digitálním objektům

 • Přístup k digitálním objektům může být řízen podle:

  - statusu uživatele

  - IP adresy

  - zápisu do kurzu

  - ID uživatele

 • Může být definovaný počet konkurenčních přístupů k určitému digitálnímu objektu

 • Systém registruje poplatky za zobrazení digitálního objektu a připisuje je na konto uživatele

Usnadnění vyhledávání zdrojů (Web OPAC)

 • Jednoduché paralelní vyhledávání knih a digitálních objektů

 • Vyhledávání popisných a technických metadat

 • Plnotextové vyhledávání textových dokumentů

 • Zobrazování náhledů digitálních objektů při stručném a úplném zobrazení záznamu

 • ADAM obsahuje:

  - samostatné rozhraní pro listování digitalizovaných knih

  - funkce zvětšování/zmenšování obrazových souborů

  - podporu standardních streamingových formátů

  - podporu pro archivní pomůcky (EAD)

Generování reportů pro správce

 • Statistické výstupy, např. sledování přístupu k digitálním objektům, reportů o poplatcích

 • Monitorování integrity digitálních objektů pomocí algoritmu kontroly MD5Odkaz v rámci webu Další informace viz prezentace na setkání SUAleph 14.-15.6.2005

Tento dokument..   

Kontaktní osoba
pro tento dokument:


 Iva Příbramská

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.06 2014 12:34

 

Komentáře a dotazy zasílejte z kontaktního formuláře, Poslední aktualizace: 25.05 2016 12:06, © ÚVT