Knihovní služby informačního systému Univerzity Karlovy  
Aleph » O systému Aleph » Moduly » Seriály
O systému Aleph
Hlavní rysy
Standardy
Architektura s.
Moduly
Pro nové zájemce
Kontakty
Uživatelé
Školení
Přidané služby
Podpora
Odkazy
 
 

Seriály


Jsou zcela integrovány s akvizicí, katalogizací a OPACem. Seriály v Alephu 500 nabízí knihovnímu personálu bezproblémový přístup k bibliografickým a holdingovým údajům a informacím o objednávkách, finančním údajům, informacím o dodavatelích atd. Knihovníci se mohou k údajům o seriálech dostat pomocí různých knihovnou definovaných rejstříků, včetně SICI, ISBN a klíčových slov.

Aleph 500 plně podporuje standard MARC pro harmonogram očekávané periodicity seriálů a poskytuje okamžité kontroly pro všechny typy publikací včetně těch nejméně obvyklých. Sdílená databáze harmonogramů periodicity usnadňuje import, export a výměnu dat. Hned po nastavení může být očekávaná periodicita výtisků jednoduše upravena pro zřízení zvláštních harmonogramů pro číslo časopisu, které se liší od běžných, ale přesto je třeba vytvořit jeho záznam nebo se ujistit, že systém nebude urgovat číslo, které vydavatel nebude publikovat. Urgence mohou být generovány automaticky podle parametrů definovaných knihovnou nebo mohou být vytvořeny ručně.

Prostředí seriálů v Alephu 500 pracuje také s cirkulačními seznamy, včetně více cirkulačních seznamů pro jeden titul, pracuje také se zabudovaným systémem sledování titulů, které jsou v oběhu. Zpracování vazeb a kapacit oběhu je plně integrováno s řízením výpůjček, seriálů a účetnictvím.

Seriály


 • Kontroly čísel časopisu mohou být centralizované nebo decentralizované
 • Holdingové informace v OPACu se aktualizují v reálném čase
 • Veškeré změny provedené v předplatném (např. zrušení) se odrazí ve všech očekávaných kopiích
 • Pokud je číslo časopisu zkontrolováno chybně, Aleph se může vrátit ke stavu před provedením kontroly, aby se zjistilo, že holdingová informace zůstala neporušená
 • Záznamy čísel časopisu, která nejsou očekávána, se provedou ve správném číselném sledu.
 • Pokud obdržíte více exemplářů titulu, systém přizpůsobí informace o předplatném a vytvoří správný počet kopií čísel, která jste původně neočekávali
 • Můžete jednoduše vytvořit harmonogram periodicity (lokálně nebo v celém systému) se šablonami Alephu. Úplné harmonogramy očekávaných výtisků mohou být extrapolovány z polí MARC 85X a 86X a importovány nebo kopírovány z externích zdrojů
 • Můžete vytvořit nové statusy kategorií, jako např. "ztráta", "poškozeno", "ztraceno" nebo "zpožděno", které budou viditelné jak v prostředí seriálů, tak OPACu
 • Systém automaticky generuje zprávy o statutu předplatného pro OPAC

Cirkulační seznamy


 • Seriály Alephu 500™ vytvářejí více cirkulačních seznamů. Titul může obíhat více než jedním seznamem a na každém seznamu může být libovolný počet čtenářů
 • Můžete přidat čtenáře na cirkulační seznam, vytisknout seznam jako přílohu k titulu, který má cirkulovat, registrovat titul jako vypůjčený, když se vydává do oběhu, a kontrolovat priority více kopií časopisu
 • Systém umožňuje jednoduchý přístup k výpůjčním záznamům čtenáře

Vazby


 • Výběr seriálů pro vazbu závisí na periodicitě, druhu vydání a knihovnou určených zásadách pro vazby
 • Výtisky, které mají být svázány, mohou být označeny na úrovni titulu časopisu
 • S příslušným oprávněním můžete přepsat informace o vazbě pro příslušný titul
 • Knihovníci nebo uživatelé knihovny si mohou titul ve vazbě rezervovat
 • Holdingové informace v MARCu se automaticky aktualizují přidáním nově svázaného ročníku
 • Můžete vytvořit nový záznam pro svázané ročníky, vybrat nesvázaná čísla pro vazbu, zahrnout jednotlivý záznam čísla do svázaného ročníku a přiřadit nový čárový kód

Externí integrace vazeb


 • Aleph poskytuje jednotné rozhraní se standardním komerčním softwarem pro vazby a podporuje automatický elektronický přenos informací o vazbách
 • Systém automaticky aktualizuje status čísla v zásilkách vazeb
 • Pomocí jednoho kroku můžete zaznamenat vrácení všech čísel v zásilce vazeb, rozsah čísel nebo jednotlivá čísla
 • Když se provede záznam svázaného ročníku časopisu z vazárny, holdingové informace časopisu se automaticky zaktualizují

Tento dokument..   

Kontaktní osoba
pro tento dokument:


 Iva Příbramská

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.06 2014 12:34

 

Komentáře a dotazy zasílejte z kontaktního formuláře, Poslední aktualizace: 25.05 2016 12:06, © ÚVT