Knihovní služby informačního systému Univerzity Karlovy  
Aleph » O systému Aleph » Moduly » Akvizice
O systému Aleph
Hlavní rysy
Standardy
Architektura s.
Moduly
Pro nové zájemce
Kontakty
Uživatelé
Školení
Přidané služby
Podpora
Odkazy
 
 

Akvizice


Akvizice


V Alephu 500TM ocení akviziční pracovníci značnou pružnost v řízení všech aspektů objednávacích a dodacích procesů, zahrnujících objednávky všech typů dokumentů, vstupní kontrolu a fakturování dokumentů a aktivity týkající se urgencí, rozpočtů a dodavatelů. Plná podpora standardů BISAC, SISAC a EDI X12 ulehčí při komunikaci s dodavateli. Stejně jako u všech dalších modulů Alephu, umožňuje i modul Akvizice pracovat s více úlohami současně. K přechodu od jedné funkce ke druhé lze jednoduše klepnout na příslušné okno nebo ikonu nebo použít klávesovou zkratku. Rozvržení akvizičního prostředí Alephu 500TM pomůže spravovat složité finanční hierarchie, údaje o dodavatelích, objednávkách, fakturách a urgencích s jednoduchým napojením na daný účetní systém.

Rozpočty


Aleph 500TM podporuje neomezené množství rozpočtů a jejich typů (dary, granty, rozpočty jednotlivých oddělení a další).

 • Rozpočty mohou být definovány jako aktivní a neaktivní, roční nebo otevřené.
 • Zbývající prostředky z ročních rozpočtů, závazků a neproplacených faktur mohou být převedeny automaticky do rozpočtu příštího roku.
 • Sofistikovaný bezpečnostní mechanismus ovládá přístup k rozpočtům globálně nebo rozdílně k jednotlivým rozpočtům
 • Informace o dodavatelích je možné propojit s externím účetním programem

Objednávkový formulář


Objednávkový formulář Alephu umožní:

 • Rozlišovat mezi více typy žádanek
 • Individuálně přizpůsobit formulář (např. definováním statusů objednávek)
 • Rozhodnout, jaký text bude na tištěných objednávkových formulářích
 • Generovat objednávky on-line nebo dávkově

Další rysy objednávání


 • Možnost zápisu jednoho nebo více exemplářů pro jednu nebo více poboček
 • Možnost automatického generování záznamů exemplářů pro objednávky monografií
 • V OPACu lze zobrazit status všech titulů nebo jen vybraných titulů u exemplářů, které jsou objednány
 • Vytvoření objednávkového logu, který zaznamená všechny aktivity týkající se objednávek, dodávek a fakturace. V logu se zaznamenají data, časy a jména osob, které provedly příslušnou akci
 • Vytvoření více objednávek najednou

Faktury


Aleph zahrnuje tyto a další rysy týkající se fakturace:

 • Umožní přístup k informacím o dodavatelích, rozpočtech, objednávkách a dodacích listech
 • Generuje pravidelné proforma faktury a zálohové faktury
 • Umožní volit z možností definovaných knihovnou
 • Automaticky přiřadí slevy pro každou objednávku zahrnutou ve faktuře

Urgence


 • Vytváří se v elektronické nebo tištěné podobě, podle vlastního výběru knihovny
 • Automaticky se generují pro monografie a první čísla předplacených periodik. Provádí se podle základních hodnot pro typy dokumentů, způsobů objednávek a způsobů dodání.
 • Závisí na intervalech definovaných knihovnou, které mohou být nastaveny zvlášť pro jednotlivé dodavatele nebo typy dokumentu
 • Mohou být kdykoli vygenerovány
 • Mohou se generovat dávkově

Tento dokument..   

Kontaktní osoba
pro tento dokument:


 Iva Příbramská

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.06 2014 12:34

 

Komentáře a dotazy zasílejte z kontaktního formuláře, Poslední aktualizace: 25.05 2016 12:06, © ÚVT