Knihovní služby informačního systému Univerzity Karlovy  
Aleph » O systému Aleph » Moduly » OPAC
O systému Aleph
Hlavní rysy
Standardy
Architektura s.
Moduly
Pro nové zájemce
Kontakty
Uživatelé
Školení
Přidané služby
Podpora
Odkazy
 
 

OPAC


OPAC systému Aleph 500 je všem typům uživatelů (studenti, zaměstnanci fakult, čtenáři knihovny a vědečtí pracovníci) přístupný přes standardní webový prohlížeč s využitím všech výhod, které WWW nabízí. Knihovny využívající Aleph tak mohou těžit z výhod otevřené architektury, která umožňuje úplnou kontrolu nad vzhledem a formátem obrazovek, vyhledávacích nabídek a hlášek, přístup k dalším zdrojům, kontextovou nápovědu apod.

Indexování a vyhledávání

Integrace s internetem, uživatelská přívětivost a otevřená architektura jsou doplněny robustními a sofistikovanými funkcemi vyhledávání a indexování

 • Aleph podporuje neomezený počet knihovnou definovaných indexů - různé instituce, pobočky a oddělení v rámci dané organizace mohou používat různé kombinace indexů

 • Indexování si plně řídí sama knihovna

 • Standardní číselné indexy definované knihovnou zajišťují přímý přístup k bibliografickým záznamům

 • K dispozici je "základní" a "expertní" vyhledávací rozhraní

 • Plná podpora booleovských operátorů (AND, OR, NOT) a proximitních operátorů

 • Rozšiřování je k dispozici na začátku, konci i uprostřed řetězců

 • Vyhledávání pomocí klíčových slov a indexů si poradí se zápisem s překlepy

 • Nápovědy si může knihovna upravit

Aleph nabízí uživatelům rozmanité funkce pro vyhledávání.

 • Práce se záznamy pomocí voleb třídění, ohodnocení, upřesnění a filtrování

 • Uložení, opětovné zobrazení a upřesnění dříve provedeného vyhledávání

 • Křížové porovnávání dřívějších výsledků vyhledávání s aktuálními výsledky

 • Odkazy na specifické seznamy výsledků a vyhledávání dalšího výrazu ve vybraných množinách záznamů

Zobrazovací formáty


 • Knihovny mohou nadefinovat několik zobrazovacích formátů pro OPAC

 • Uživatelé si mohou vytvořit profil s preferovaným zobrazením a vybrat si prvky, které chtějí zobrazit ve zkráceném zobrazení záznamu

 • Jsou k dispozici hypertextové odkazy na holdingy a další informace

 • Bibliografická informace může být odkazem propojena na jiné indexy podle definice knihovny

 • Záznamy mohou být odkazem propojeny na obrázky nebo elektronické texty podle definice knihovny

 • Položky s křížovými odkazy nebo položky obsahující autoritní poznámky jsou v seznamu přehledně označeny a jsou přístupné přes hypertextové odkazy

Rozšířené uživatelské funkce


Funkce systému Aleph uživateli umožňují prodlužovat vypůjčené položky, kontrolovat a vystavovat rezervace, zadávat požadavky na fotokopie, zadávat požadavky na MVS, zobrazovat své poplatky, pokuty a přestupky. Navíc uživatel může:

 • Zobrazovat e-mailové a poštovní adresy a - pokud to knihovna dovoluje - aktualizovat je

 • Komunikovat s knihovnou prostřednictvím zpráv elektronické pošty

 • Zadat předvolby pro zobrazení, jazyk, databáze a domovskou pobočku

 • Pomocí funkce SDI automaticky dostávat zprávy o aktuálním akvizičním přírůstku, který odpovídá zadanému profilu

 • Měnit jazyk kdykoli během relace

 • Vybrat si jazyk rozhraní z 21 podporovaných jazyků

 • Zobrazovat záznamy v originálním jazyce, v jakém byly zkatalogizovány

 • Měnit formát množin výsledků vyhledávání (např. citace, číselná pole, katalogizační lístky) a odeslat je e-mailem, vytisknout či smazat

Tento dokument..   

Kontaktní osoba
pro tento dokument:


 Iva Příbramská

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.06 2014 12:33

 

Komentáře a dotazy zasílejte z kontaktního formuláře, Poslední aktualizace: 25.05 2016 12:06, © ÚVT