Knihovní služby informačního systému Univerzity Karlovy  
Aleph » O systému Aleph » Moduly » Katalog
O systému Aleph
Hlavní rysy
Standardy
Architektura s.
Moduly
Pro nové zájemce
Kontakty
Uživatelé
Školení
Přidané služby
Podpora
Odkazy
 
 

Obsah dokumentu

  Katalog
      Bezpečnost dat
      Soubory autorit
      Validace
      Bibliografické záznamy
      Hromadné opravy

Katalog


Klíčovými prvky katalogizace v systému Aleph 500 jsou upravovatelné šablony, formuláře, validační pravidla a zobrazení spolu s účinnou správou autorit. Aleph současně podporuje MARCovské a neMARCovské záznamy v jediné databázi pro vyhledávání, katalogizaci a zpracování. Je kompatibilní s více formáty MARC - podporuje USMARC, UNIMARC, UKMARC, MARC21 a DANMARC a německý katalogizační formát MAB. NeMARCovské záznamy mohou být v jakémkoli formátu definovaném knihovnou pro pokrytí potřeb různých typů dokumentů a sbírek.

Katalogizace může být strukturovaná nebo zcela volná. Validační pravidla zajistí vysokou kvalitu zpracování a urychlí katalogizační proces. Pracovníci mohou ověřovat údaje v souborech autorit, prohledávat katalog, snadno přecházet mezi moduly, importovat a exportovat záznamy z externích databází, upravovat více záznamů současně, používat standardní funkce kopírování a vkládání a indexovat jakékoli pole v bibliografickém záznamu. Jakmile je tvorba bibliografického záznamu ukončena, systém automaticky setřídí pole podle knihovnou definovaného pořadí a uloží ho na server. Vždy je k dispozici kontextová nápověda, kterou si může knihovna lokálně upravit.

Bezpečnost dat


Funkce zabezpečení dat obsahují:

 • Řízení přístupu k záznamu a práv záznam měnit v rámci knihovny nebo poboček

 • Sofistikovaná validační pravidla definovaná knihovnou

 • Automatické uzamykání záznamu během úprav

Soubory autorit


Katalogizační funkce z hlediska autorit podporují následující vlastnosti:

 • Prohledávání souborů autorit v prostředí katalogizace

 • Prohledávání na úrovni pole i podpole v neomezeném počtu místních a vzdálených databází

 • Okamžitý přístup k seznamům definic polí vícejazyčných tezaurů

 • Automatická tvorba a údržba vazeb mezi bibliografickými a autoritními záznamy

Validace


Aleph nabízí tyto validační funkce:

 • Validace na úrovni záznamu, pole a podpole

 • Validace polí, která vytvářejí položky v souborech autorit nebo v indexech

 • Validace polí s kódovanými údaji, kontrola čísel ISBN/ISSN a datumových polí

Bibliografické záznamy


Aleph ve vztahu k bibliografickým záznamům nabízí řadu funkcí:

 • Poskytuje neomezený počet knihovnou definovaných šablon nebo formátů pro různé typy dokumentů

 • Nemá žádná omezení v množství údajů vložených do záznamu

 • Podporuje MARCovské údaje, neMARCovské údaje nebo kombinace obou

 • Podporuje více znakových sad, včetně CJK, hebrejštiny a arabštiny

 • Umožňuje vkládání a uchovávání dat v jakémkoli jazyce podporovaným v Unicode (UTF-8)

 • Umožňuje změnu znakové sady během procesu vkládání dat

 • Automaticky třídí pole a umožňuje knihovně nadefinovat třídění polí 5xx a 6xx.

 • Zajišťuje vazby mezi bibliografickými a holdingovými záznamy

 • Zajišťuje vazby mezi lokálními a externími zdroji

Hromadné opravy


Katalogizační prostředí Alephu umožňuje snadno provádět hromadné opravy:

 • Změny v databázi na úrovni pole, podpole a vybraného slova

 • Umožňuje vypsat záznamy, které se mají změnit, podle kritérií knihovníka

 • Umožňuje převod záznamů z jednoho formátu MARC do jiného

Tento dokument..   

Kontaktní osoba
pro tento dokument:


 Iva Příbramská

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.06 2014 12:33

 

Komentáře a dotazy zasílejte z kontaktního formuláře, Poslední aktualizace: 25.05 2016 12:06, © ÚVT