Knihovní služby informačního systému Univerzity Karlovy  
Aleph » Přidané služby » Hosting
O systému Aleph
Pro nové zájemce
Kontakty
Uživatelé
Školení
Přidané služby
Vzdálená správa
Hosting
SFX
Podpora
Odkazy
 
 


Hosting

Hostování Vzdálená správa je další speciální služba, kterou ÚVT UK zákazníkům nabízí. Ve srovnání se vzdálenou správou systému jde hostování ještě dále a zajišťuje knihovnám nejen profesionální administraci ale i pronájem serveru.


Při hostování ÚVT UK zaštiťuje celou serverovou část systému Aleph po stránce hardware i software a zákazník se již pouze stará o chod klientů. Knihovně tak odpadnou všechny přímé náklady spojené s nákupem serveru, zálohovacího zařízení a dalších hardwarových součástí a mzdové náklady spojené s administrací serveru.


Toto řešení je vhodné pro knihovny a instituce, kterým se nevyplatí nákup samostatného serveru vzhledem k jeho pořizovací ceně a jeho rychlému stárnutí a kterým se nevyplatí zaměstnávat samostatného administrátora systému. Je však vhodné i pro instituce, pro které sice nejsou takové náklady překážkou, ale jednoduše se nechtějí provozem systému Aleph zabývat a chtějí jeho administraci přenechat externím profesionálům.


Pro službu hostování lze domluvit řadu variant, od úplné správy systému Aleph až po administraci pouze hardware a operačního prostředí (OS + Oracle).


Bližší informace o možnostech hostování Vám rádi podáme. Kontaktujte, prosím, Mail  .

Tento dokument..   

Kontaktní osoba
pro tento dokument:


 Iva Příbramská

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.06 2014 12:36

 

Komentáře a dotazy zasílejte z kontaktního formuláře, Poslední aktualizace: 25.05 2016 12:06, © ÚVT