Knihovní služby informačního systému Univerzity Karlovy  
Aleph » Přidané služby » Vzdálená správa
O systému Aleph
Pro nové zájemce
Kontakty
Uživatelé
Školení
Přidané služby
Vzdálená správa
Hosting
SFX
Podpora
Odkazy
 
 


Vzdálená správa systému ALEPH

Vzdálená správa je speciální služba ÚVT UK poskytovaná zákazníkům využívající systém Aleph. Je zaměřena na knihovny a informační střediska, které si nemohou dovolit nebo nechtějí zaměstnávat vlastního administrátora systému a/nebo systémového knihovníka. V důsledku tato služba snižuje celkové náklady na provoz systému Aleph eliminací mzdových nákladů a zajišťuje profesionální administraci a tím bezproblémový chod systému Aleph.

Systém Aleph se z hlediska správy skládá ze 3 hlavních částí: operačního systému (Linux, Solaris atd.), databázového stroje Oracle a vlastní aplikace Aleph. Vzdálenou správu lze z těchto částí libovolně nakombinovat. Typicky se používají dvě varianty:


1) Správa operačního systému a databázového stroje Oracle

2) Správa celého serveru, tedy všech tří částí


Správu vlastní aplikace Aleph lze dále rozdělit. Jednu část tvoří parametrizace a konfigurace dostupná pouze ze serveru a druhou část představuje nastavení, která lze provádět přes GUI klienta. Záleží na knihovně, jestli má k dispozici systémového knihovníka, který by se o nastavení Alephu staral. Pokud tomu tak není, přichází v úvahu i možnost třetí:


3) Správa aplikace ALEPH. ve výše zmíněném rozsahu.


Vzhledem k tomu, že v takovém případě může být třeba i osobní kontakt se zákazníkem, který může šetřit čas na obou stranách při vyjasňování možností systému a formulaci požadavků knihovny na nastavení, půjde zpravidla o kombinaci vzdálené správy a osobních návštěv v omezeném rozsahu.


Obecně lze říci, že se menším knihovnám a knihovnám, které často nemění nastavení systému (nastavení polí, změny různých lhůt apod.), nevyplatí dedikovat pracovní sílu na správu Alephu. Pro tyto knihovny je vhodná vzdálená správa. I pro případ přechodu na vyšší verzi systému Aleph, která zpravidla vyžaduje větší úpravy nastavení, však mohou tyto i další knihovny efektivně využít spolupráci s profesionály, kteří jsou součástí týmu podpory lokálního distributor ÚVT UK.


Naopak velké knihovny a knihovny, která potřebují často modifikovat systém a které na systém Aleph napojují další služby a informační systémy (personální systémy, adresářové služby apod.), jsou typem zákazníků, kterým se vyplatí provozovat systém Aleph na místě a zajistit si správu systému vlastními silami.


Pro bližší informace o uvedených možnostech kontaktujte, prosím, Mail  .

Tento dokument..   

Kontaktní osoba
pro tento dokument:


 Iva Příbramská

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.06 2014 12:36

 

Komentáře a dotazy zasílejte z kontaktního formuláře, Poslední aktualizace: 25.05 2016 12:06, © ÚVT