Knihovní služby informačního systému Univerzity Karlovy  
Aleph » O systému Aleph » Architektura s.
O systému Aleph
Hlavní rysy
Standardy
Architektura s.
Moduly
Pro nové zájemce
Kontakty
Uživatelé
Školení
Přidané služby
Podpora
Odkazy
 
 

Architektura

1. Otevřený návrh systému


ALEPH 500 je otevřený systém. Více než 500 jeho instalací po celém světě dokazuje, že je možné jej uzpůsobit na míru potřebám každého zákazníka. Sada konfiguračních tabulek umožňuje knihovníkům ovládat a nastavovat v prostředí systému téměř cokoliv. Flexibilita systému se rovněž odráží ve značném počtu podporovaných jazyků -- ALEPH 500 je dodáván s uživatelským rozhraním ve více než 20-ti jazycích. Hlavní motivací pro otevřený návrh systému však bylo uvědomění si, že velké vědecké organizace a konzorcia knihoven potřebují flexibilitu pro efektivní řízení automatizovaného knihovního provozu.


ALEPH 500 může být instalován pod operačními systémy AIX, Red Hat Enterprise Linux, Solaris a Tru64.2. Rozšiřitelná architektura a efektivní naprogramování


ALEPH 500 je založen na rozšiřitelných aplikačních programových rozhraních (API) a využívá technik objektově orientovaného programování (OOP). Toto uspořádání umožňuje zákazníkům rozšiřovat systém bez nákladných zásahů do zdrojového kódu. Navíc byl ALEPH 500 vytvořen jako systém se skutečnou vícevrstvou klient/server architekturou. Funkce a služby spojené se správou dat, s knihovnickými aplikacemi a s prezentací dat jsou umístěny do odpovídajících vrstev této architektury.

Otevřený návrh systému založený na API, objektově orientovaném programování a skutečné vícevrstvé klient/server architektuře zaručuje, že se ALEPH 500 bude moci pružně přizpůsobit v tuto chvíli nepředvídaným požadavkům, jež může přinést budoucnost.

3. Možnost sdílení datových zdrojů


V dnešním světě je již téměř každá knihovna členem nějakého místního, oblastního či národního konzorcia, z čehož vyplývá potřeba efektivního sdílení datových zdrojů. ALEPH 500 nabízí čtyři různé konzorciální modely a flexibilní architekturu pro distribuovaný provoz. ALEPH 500 může být nakonfigurován tak, aby vyhovoval bibliografickým zvyklostem a způsobům sdílení datových zdrojů knihovních konzorcií bez ohledu na to, jaká je jejich složitost.

Podpora ALEPHu 500 pro netriviální kombinace knihovních pravidel a způsobů sdílení datových zdrojů (jako jsou souborný katalog, souborné autoritní báze, centrální katalog nebo virtuální souborný katalog) vyústila ve vytvoření sofistikovaného modulu meziknihovní výpůjční služby (MVS) a modulu pro elektronické dodání dokumentů, který úzce spolupracuje s cirkulačními a finančními funkcemi ALEPHu 500. Podpora pro standard ISO ILL čtenářům umožňuje získat dokumenty z knihoven a od dodavatelů dokumentů po celém světě -- vše přes snadno ovladatelné uživatelské rozhraní v prostředí MS Windows.

Řešení, které ALEPH 500 nabízí, umožňuje efektivní sdílení datových zdrojů a tím i úsporu času a finančních prostředků knihovnám jakéhokoliv typu.

4. Snadná aktualizace systému


ALEPH 500 má jedinečný horizontální i vertikální návrh, který knihovnám umožňuje jednoduše rozšiřovat hardware. Při zachování stávajícího systému může knihovna přidávat nový hardware (dokonce hardware od jiného dodavatele s jiným operačním systémem) a získá tím výkonnější, integrovanou ALEPH 500 konfiguraci. Přitom tyto změny nebudou mít na zaměstnance knihovny ani na čtenáře žádný vliv. Protože ALEPH 500 podporuje mnoho různých hardwarových platforem, nebude knihovna nucena měnit systém ani při neočekávaném nárůstu zátěže.

Distribuovaný návrh systému ALEPH 500 umožňuje zvládnout knihovny jakékoliv velikosti, jak dokazuje počet bibliografických záznamů zpracovávaných v ALEPHu v některých z největších světových knihoven a konzorcií. Zvládnutí takových knihoven není je otázkou přizpůsobení se velkému objemu dat, ale také to znamená vyrovnat se s komplexností požadovaných funkcí a existujících pracovních postupů. Jelikož byl ALEPH 500 od počátku navržen tak, aby vyhovoval nárokům konzorcií a rozsáhlých knihoven, nebude pro něj nikdy žádná knihovna příliš velká.

Tento dokument..   

Kontaktní osoba
pro tento dokument:


 Iva Příbramská

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.06 2014 12:33

 

Komentáře a dotazy zasílejte z kontaktního formuláře, Poslední aktualizace: 25.05 2016 12:06, © ÚVT